Hur mycket kostar det att stänga en IP - med hjälp av mellanhänder, självständigt, med skulder och utan arbetstagare

När entreprenörens arbete inte fungerade eller andra faktorer påverkade beslutet, är det fortfarande att fråga, hur mycket kostar det att stänga PI och att gå tillvägagångssätt rätt? Att likvidera (nära) betyder inte att det blir konkurs, det här är statusen för en icke-fungerande organisation på statsnivå, det vill säga det enskilda personens arbete som en enskild entreprenör upphör.

Hur mycket kostar det att stänga PI

De flesta fall av stängning av entreprenörsverksamhet av en person är kopplade till utsikterna att få jobb med tillräcklig ersättning för arbete, då organisationen, som är öppen i form av IP "hänger", har inte tid för det. Det verkar inte störa, men det är nödvändigt att göra en betalning till FIU, som är några tusen rubel per månad. Tänk på hur förfarandet för att eliminera IP med hjälp av mellanhänder, om det är möjligt att stoppa organisationen med skulder.

Hur mycket kostar det att stänga en entreprenör? Varför är det så frågat, det är då en person hittar ett jobb som inte behöver göra ansträngningar för att utveckla ett företag och det finns en garanterad ersättning för arbete. Du kan lämna ditt eget företag öppet, men då måste du göra månatliga obligatoriska betalningar till försäkringsfonden, vilket är cirka 20 tusen rubel.

Det är nödvändigt att förstå att alla belopp som betalas av IE till pensionsfonden inte garanterar honom det framtida pensionsbeloppet (kvitto av den pension som krävs). Det här är en av de vanligaste orsakerna till att entreprenörskapet stängs i form av enskilda entreprenörer, och det finns en fast ersättning för arbetskraft som är tillräcklig för att möta en persons livliga ambitioner.

Det finns andra anledningar till att affärsverksamheten avslutas:

 1. En organisation som verkar i form av en IP upphör att fungera om personen som upptäckte den har dött.

 2. Arbetet i undersökningsperioden avslutas i händelse av konkurs av dess verksamhet, vilket erkänns genom domstolen.

 3. Entreprenörsarbete slutar med ett domstolsbeslut att vidta eventuella utredningsåtgärder.

 4. Organisationens verksamhet, som är öppen i form av en IP, avslutas också vid utgången av perioden för godkännandehandlingar för typen av verksamhet (utländska medborgare).

Specialister anser ofta två variationer av att enskilda aktiviteter upphör, det vill säga följande:

 • oberoende, eller med hjälp av en medlarefirma, accepterar frivillig nedläggning av en enskild entreprenör - skatteinspektionen i föreskriven form ansökan från entreprenören;

 • Tvingad stängning av en IP, det vill säga om det vid olika tillfällen finns olika typer av problem: kränkning av Ryska federationens lagar, det finns skulder till partners och obligatoriska betalningar.

Hur stänger du SP själv

När de frågar hur mycket det kostar att stänga en IE år 2017, måste du förstå var du ska börja, nämligen:

 1. Om det finns efterskott av bidrag till FIU, måste de stängas. Specialister på denna typ av icke-obligatorisk åtgärd betonar uppmärksamhet, eftersom en person kan få skulder när han inte utförde aktiviteter och inte drog avgiften till försäkringsfonden för denna period och sedan fick en annan typ av vinst. Mängden kan ackumuleras "fast". När du stänger kommer ingen att fråga dig om det finns en skuld på fonderna, men ett straff kommer att debiteras den befintliga skulden, beloppet ökar flera gånger, hur man hittar reda på eventuella skulder är det:

 • gå till pensionsfondens internetresurs, registrera dig på det och gå till ditt personliga konto, alla betalningar visas där;

 • En regional fogans resurs kommer också att visa dina skulder, om några;

 • Webbplatsen för offentliga tjänster, efter registreringsproceduren på resursen, kan du ta reda på statusen för dina konton, och även om SP har några skulder.

 1. När du avslutar affärsverksamheten måste du betala en statlig avgift, för närvarande är det 160 rubel. Men du måste noggrant registrera alla dina uppgifter, fyll i formuläret utan blots, annars måste du betala igen. Kvittot formulär tas i skatteserviceens regionala kontor, du kan ladda ner och skriva ut via nätverket på FTS-resursen.

 2. Nästa steg för entreprenören att stänga IP kommer att fylla i ett dokument för skatteinspektionen, blanketten kan hämtas från skatteservicen eller du kan ta blank blankett på regionkontoret. Det är viktigt! Det rekommenderas att du använder en specialist som tillhandahålls officiellt när du fyller i dokumentet.

 3. Fråga hur mycket det kostar att stänga en IP själv, du måste komma ihåg att "avbryta" det aktuella kontot i en finansinstitut, om du har öppnat det för att arbeta med partners.

 4. Det är nödvändigt att eliminera skulden i alla fonder.

 5. Kontrollera dina skatteuppgifter, försona på regionalkontoret för dina avdrag, om skattebetalningar inte genomfördes jämnt, med förseningar kan det uppstå problem. Straffet för försenad skattebetalning i år är 33%, när du har en form av "förenklat" skatteavdrag eller skattskyldighet, lämnas beskattningsdeklarationen fram till den 20: e dagen i nästa månad från det att IP har upphört.

 6. Vi förbereder dokument för inlämning till det regionala skatteinspektionen, där du är registrerad är det här:

 • kopior av pass sidor;

 • individuellt TIN nummer, kopia och original;

 • uppsägning

 • kvitto på att du betalade statsavgiften.

Under arbetsveckan måste du få ett dokument som säger om uppsägning av affärsverksamhet. Pensionsfonden kan inte anmälas, det kommer att göras av skattekontrollen.

Experter noterar att beloppet för stängning av IP är stabilt, det här är statstjänsten, de övriga kostnaderna beror: vilka specialister stänger den problematiska IP, hur mycket skuld entreprenören har.

Hur kan jag stänga ip

Hur mycket kostar det att stänga en IP utan skulder, när det inte finns något behov av att fortsätta sin verksamhet, är det här problemet för många affärsmän av en eller annan anledning av livsskäl.

Experter föreslår att man överväger flera sätt att stänga en organisation på IP-registreringsformuläret, det vill säga följande:

 1. När anställda deltog i affärsverksamheten, varnade de om att de enskilda entreprenörerna upphörde, avskedade dem före ingången av avslutningsförfarandet. Vidare är det nödvändigt att varna arbetscenterets regionala centrum i 14 dagar att arbetstagare kommer att avskedas avveckling med anställda.

 2. Nära näringslivsaktivitet som du kan ge till någon, oftare sker det genom en specialist i ett advokatbyrå. För detta är det nödvändigt att notarisera följande dokument för sin verksamhet:

 • pass av en medborgare, enligt vilken undersökningsperioden var registrerad

 • en kopia av sidorna i passet hos den specialist som är engagerad i att IP stängs

 • TIN-dokument och registrering av OGRNP;

 • ett dokument som mottas från statsregistret över affärsverksamhet

 • ansökningsblanketten № Р26001.

Specialist med certifierade handlingar agerar på entreprenörens vägnar i processen att stänga IP.

 1. Det är möjligt att förbereda alla dokument och skicka dem med registrerat brev till skatteinspektionen. Då måste du vänta på att meddelandet skickas till dig att du inte är i registret för ryska entreprenörer och din verksamhet är stängd.

Experter rekommenderar att man lagrar dokument om nedläggning av enskilda entreprenörer i fyra år, förutom de mottagna dokumenten från skatteinspektionen är det nödvändigt att hålla redovisningsdokumenten under arbetsperioden som företagare.

Hur stänger du PI genom företaget

Många faktorer påverkar entreprenörsarbete, inte alla uppstart affärsmän blir framgångsrika i sin egen verksamhet, många misslyckas och hitta "vinst" som uppfyller sin vitala status, men det finns ingen tid att göra likvidationsaktiviteter, hur mycket kostar det att stänga en IP via ett företag, det här beslutet är intressant , eftersom det inte finns någon huvudvärk och krångel.

Tänk på hur mycket en entreprenör tillbringar för att tillhandahålla en sådan tjänst och det som ingår i det är:

 • många företag i nätverket på sina resurser erbjuder att stänga 2 tusen 500 rubel;

 • till detta belopp måste du betala statsavgiften själv - 160 rubel;

 • Kunden (entreprenör) kan räkna med samrådsåtgärder för att eliminera sin affärsverksamhet.

 • vilka dokument krävs

 • hur är underhållet av dokument för snabbare resultat?

Företagen erbjuder följande priser för sina tjänster, när det finns en fullmakt från entreprenören är det:

 1. Att svara på en entreprenör som frågar hur mycket det kostar att stänga en entreprenörsfri IP utan anställda är 3000 rubel.

 2. I det fall det saknas information om skulder till sociala fonder är kostnaden för tjänsten 5 tusen rubel.

 3. När det är medborgarnas deltagande i den enskilda entreprenörens entreprenörsverksamhet, är priset på tjänsten 6 tusen rubel.

 4. Bolagets tjänster för att stänga IP, när det finns skulder i pensionsfonden för felaktiga uppgifter - varje felaktigt utförd blankett är det ytterligare 500 rubel.

Experter, som analyserar kostnaden för att tillhandahålla företagstjänster genom företag, noterar att de sträcker sig från 2 tusen 500 rubel till 7 tusen. Det beror helt på den form som organisationen ligger före stängning, och om det finns andra faktorer som påverkar ökningen av kostnaden för tjänster.

Hur stänger du din egen IP med skulder

Ofta finns det fall där det finns ett behov av att stänga affärsverksamhet, med obetalda skulder undrar man hur mycket det kostar att stänga en IP med skulder, vilka tillsynsmyndigheter kan användas i det här fallet?

Experter definierar begreppet skuld, det är:

 • obetalda obligatoriska avgifter till försäkringsfonden och finansinstitutet, skattebetalningsavdrag

 • skulden kan uppstå i samband med entreprenörsverksamhet till kunden vid tidpunkten för nedläggningen av undersökningsperioden, mot motparterna.

Mängden av sådana skulder kan vara betydande, då kommer entreprenören att bli förklarad konkurs genom ett domstolsbeslut. Från och med 2015 har entreprenören, i form av öppnandet av IP-verksamheten, rätt att självständigt ansöka om skiljeförfarande för att förklara det konkurs, om skulden är mer än en halv miljon rubel, då:

 • Omstruktureringen av sina skulder genomförs.

 • diskuterar alternativ för återbetalning av skulder genom försäljning av företagarens egendom;

 • möjligheten till ett fredsavtal.

Den konkurrenskraftiga vikten är en entreprenörs egendom som deltog i hans verksamhet, med undantag för personlig egendom. Om ett beslut fattas om fastighetsförsäljning (konkursboet) är det nödvändigt att subtrahera värdet av personlig egendom från dess värde, vilket inte kan värderas över 10 tusen rubel. På grund av de medel som erhållits från försäljningen betalas entreprenörens skulder, hans verksamhet är stängd.

Vad kan man förvänta när SP elimineras

Det är nödvändigt att dölja frågan om vad som väntar på en entreprenör när nedläggningen av hans verksamhet äger rum är följande:

 • han kan inte göra affärer;

 • han har rätt att påbörja affärer igen.

Det finns undantag när det är omöjligt att återuppta affärsverksamhet genast, det här är:

 • När domstolen erkänner en entreprenörs diskvalificering, fastställs en tidsram när han inte kan utföra sin verksamhet.

 • Du kan inte öppna IP-året efter det likvidiserades på grund av konkurs.

 • Andra fall där entreprenörskapet avslutas med våld, genom domstolsavgörande.

Experter noterar att det finns ett behov av att stänga IP och i fall då det är nödvändigt att få statligt stöd, kräver detta en minimiperiod för organisationen på IP-blanketten, beaktas inte upprepade registreringar under denna tidsperiod.

Du måste förstå att du kan när som helst stänga affärer när det inte finns några faktorer som gör det svårt att göra det. Kostnaden för självslutande överstiger inte 1 tusen rubel, om du gör allt rätt och spenderar din egen tid.

Loading...