Investeringar i Ryssland - vad är lönsamma investeringar utan risk + 6 huvudstadier av investeringshantering

Vad är lönsamma investeringar och vilka typer av dem finns det? Vilka egenskaper har långfristiga utländska investeringar i Ryssland? Hur gör investeringsanalysen, investeringsattraktionen och förvaltningen?

Hej, kära läsare av tidningen "KhyterBober"! Du välkomnas av investeringsspecialisten - Denis Kuderin.

Vi börjar en serie artiklar om lönsam investering. Idag kommer vi att prata om kärnan, principerna och mekanismerna för lönsamma investeringar.

Materialet kommer att vara användbart för både nybörjare och de som redan har erfarenhet av finansiella investeringar.

Och nu i detalj och grundligt på alla punkter!

1. Vad är investering i enkla ord

Du kommer att bli förvånad, men vi är engagerade i att investera, ibland utan att ens veta det. Att få en utbildning på universitet eller i skolan är till exempel en slags investering, som i framtiden kommer att ge dig stabilt arbete och inkomst.

Eller ta sport: investera i egen hälsa, du är också engagerad i att investera. Att vara hälsosam verkar en person mer effektivt.

Investering speglar en av huvudprinciperna i mänskligt liv - för att få något imorgon måste du göra en insats idag.

I en smalare mening är investeringar investeringar (finansiella, materiella, intellektuella) som ger en vinst på kort eller lång sikt.

investering - aktiv ekonomisk aktivitet som är fundamentalt annorlunda än passivt - till exempel inköp av varor eller tjänster.

Tyvärr har det överväldigande antalet människor i Ryska federationen och grannländerna på grund av den låga finansiella läskunnigheten fel plan om lovande investeringar i pengar.

Många tror att endast banker, företag eller myndigheter är engagerade i att investera. Eller antar att lukrativa pengar investeringar är tillgängliga endast för rika människor.

Faktum är att investeringar är tillgängliga för var och en av oss, det skulle vara en önskan. Naturligtvis kan man inte göra utan preliminär teoretisk och praktisk träning. Så här gör vi i denna publikation.

Webbplatsen har en relaterad artikel om investeringar för nybörjare.

Översatt från latin betyder "in-vestio" "att bära." Hur detta ord kom till en modern mening är inte helt klart.

Det finns flera ekonomiska definitioner av konceptet. De mest tillgängliga är följande:

investering - Det är en investering i materiella eller immateriella tillgångar i syfte att multiplicera dem inom alla områden av ekonomisk, social eller intellektuell mänsklig verksamhet.

Eftersom investeringar är följande objekt:

 • pengar;
 • värdepapper;
 • utrustning;
 • fastigheter;
 • immateriella rättigheter.

När du investerar investerar du pengar en gång och får permanent vinst i framtiden.

Ekonomins regel är att om du bara behåller pengar hemma förlorar du det. Inflationen, devalvering, ekonomiska problem minskar oundvikligen den reala köpkraften i kontanter.

Därför är det underliggande målet att investera bevarandet och ökningen av kapitalet.

Vilka funktioner har utländska investeringar i Ryssland

Under de senaste åren har utländska investeringar i privata projekt och i allmänhet i den ryska ekonomin varit i en progressiv nedgång.

Investeringsvolymen på alla områden minskade med 92%. Anledningen till en så kraftig nedgång i investeringen är uppenbar - globala förändringar i det politiska klimatet.

I allmänhet har den ryska ekonomin alltid varit lönsam och lovande för utländska investeringar.

Före kända händelser investerade utländska investerare medvetet och utan rädsla sina tillgångar i projekt och företag som verkar inom Ryska federationens territorium.

Så fram till 2011 var den kumulativa investeringsvolymen för utländska investeringar 300 miljarder dollar. Idag har den minskat till ett rekordminimum. Huruvida trenden förändras inom en snar framtid beror på olika objektiva faktorer, både politiskt och ekonomiskt.

Läs också den speciella publikationen av vårt projekt - "Hitta en investerare".

2. Varför och vem behöver investeringar?

Investeringar behövs för dem som vill tjäna med minimal ansträngning och tid. Framgångsrik investering garanterar investeraren en säker framtid och gör det möjligt att tillbringa personlig tid efter eget gottfinnande.

Lönsamma investeringsprojekt sparar en person från lönearbete och låter honom göra vad han gillar - resor, hobbyer, självutbildning och personligt liv.

För att få passiv inkomst (lön som inte beror på arbetskraftskostnader) behöver du inte ha galen prestanda, speciella talanger och färdigheter.

Du behöver bara skickligt använda expertråd och kompetent välja lönsamma områden för sina investeringar.

Vår tidskrift har en separat artikel om hur man "marknadsför" ett investeringsprojekt.

Investeringsprocessen kännetecknas av vissa parametrar:

 1. Investeringsmål - bör omedelbart bestämma hur mycket pengar du behöver De slutliga uppgifterna ska vara så konkreta och realistiska som möjligt.
 2. termer - Tidsperioden efter vilken det är planerat att uppnå målen. Kom ihåg att kortsiktiga investeringar är mer lönsamma, men också mer riskfyllda.
 3. volym - Det totala beloppet av medel som genererats för att generera inkomst. Ju större belopp desto mer möjligheter investeraren har.
 4. lönsamhet - Indikator för genomförbarheten av investeringar, som mäts i procent eller specifika vinstmängder.
 5. risker - sannolikheten för förlust av medel i händelse av biverkningar

Det finns ingen investering utan risk: Investors mål är att mäta risken att förlora pengar med möjlig lönsamhet och fatta rätt beslut.

3. Topp 5 typer av investeringar - de viktigaste klassificeringskriterierna

Det finns flera parametrar för investeringsklassificering.

Typ 1. Genom ägande

Investeringar präglas av ägarformen.

De är:

 • privat;
 • regeringen;
 • kombineras;
 • utomlands.

Med andra ord fördelas medel av olika ämnen - individer eller juridiska personer, staten, utländska investerare.

Ibland investeras blandningar - till exempel delas några medel från den federala budgeten, vissa tillhör en individ.

Visa 2. Av objekt

Enligt bifogade objektet finns följande:

 • verkliga investeringar
 • finansiell;
 • spekulativa;
 • Venture kapital.

real investeringar - förvärv av reell kapital i olika former. Inköp av medel, mark, färdig verksamhet, betalning för byggande, investeringar i licenser, patent, upphovsrätt.

finansiell - Kontantbidrag till olika investeringsinstrument (värdepapper, fonder, PAMM-konton).

Det finns en separat publikation om PAMM-konton på resursen.

spekulativa Investeringar - köp av tillgångar (valuta, ädla metaller, obligationer) för deras efterföljande försäljning efter en prisförändring.

satsning - Bidrag till nya, växande och utvecklande företag i väntan på hög vinst i framtiden.

Läs detaljerade material om denna fråga i publikationerna "Venture Fund" och "Venture Investments".

Typ 3. Av ändamål

Investeringarna är på denna grund uppdelad i direkt, portfölj, icke-finansiell, intellektuell (personalutbildning, kurser).

Raklinjer Investeringar - investeringar i materialproduktion eller försäljning av varor och tjänster. Investeraren mottar som regel en andel i bolagets auktoriserade kapital om inte mindre än 10%.

Icke-finansiella - Det här är en investering i projekt av rättigheter, licenser, utrustning, maskiner.

portfölj - Bidrag till värdepapper bildade i form av en portfölj av aktier och obligationer. Innebär inte aktiv hantering.

Visa 4. För investeringstiden

Timing är den tid då investeringsfonderna används.

När det gäller investeringar är:

 • långsiktigt - mer än 5 år
 • medellång sikt - från år till 5 år;
 • kortsiktigt - upp till ett år.

Det finns också livränta Lönsamma insättningar periodiskt.

exempel

Vissa banker erbjuder inlåning som gör att du kan ta ut vinster från inlåning på månadsbasis - i beloppet 1-2% av det investerade beloppet.

Typ 5. Av risk

Risknivån är den viktigaste investeringsindikatorn. Vanligtvis är det direkt proportionellt mot den slutliga lönsamheten för inlåning: det är ju högre risken desto högre är möjlig vinst.

Enligt risken för tillgångar är investeringarna villkorligt uppdelade i tre typer:

 • aggressiv;
 • måttlig;
 • konservativa.

Risker skrämmer ofta bort neophytes och till och med erfarna affärsmän och moneymakers. Delvis lösa problemet bidrar till att diversifiera insättningar - sprida medel för flera typer av investeringar (bättre radikalt motsatta inom sina områden).

För mer information om risker och sätt att minimera dem, se artikeln "Hur man väljer ett investeringsbolag."

4. Hur man hanterar investeringar korrekt - 6 grundläggande steg

Korrekt kapitalförvaltning minimerar risker och påverkar direkt slutresultatet. Du kan investera det som kallas slumpmässigt, och du kan närma sig problemet professionellt.

Om du vill få maximal avkastning på investeringar, handla i steg, utvärdera kompetent och realistiskt din egen styrka.

Steg nummer 1. Utvärdera den kommande investeringsprocessen

Utvärdering av investeringsprocessen innebär en preliminär studie av marknadsförhållanden och andra bestämda parametrar. I analysens gång är det nödvändigt att ta hänsyn till de allmänna utvecklingstrenderna i din valda riktning, liksom det aktuella ögonblickets särdrag.

exempel

Att förvärva fastigheter mitt i en ekonomisk kris är både olämpligt och farligt. Efterfrågan på bostäder i sådana perioder faller alltid: dina tillgångar kan frysa i obestämd tid.

Det är också nödvändigt att bedöma omfattningen av det kommande projektet och beräkna i förväg villkoren för återbetalningen.

Steg nummer 2. Vi förutser framtida investeringar

Eventuella förändringar i marknadssituationen kan leda till en förlust av investeringar. För att undvika detta måste investeraren ständigt övervaka och om möjligt förutse de kommande förändringarna.

Att skriva en behörig prognos kommer att hjälpa kvalificerade specialister i förvaltningen av medel - till exempel börsmäklare, hantera fonder och PAMM-konton.

Steg nummer 3. Välj investeringsform

Valet av metod för placering av medel beror på dina möjligheter.

Nybörjare måste arbeta med vad som är tillgängligt nu och idag - finansiella, materiella eller immateriella tillgångar.

I framtiden kommer du, när du blir en erfaren investerare, mer handlingsutrymme och därigenom fler möjligheter.

Steg nummer 4. Vi anpassar investeringsprojektet beroende på målen

Syftet med investeringen bestämmer projektets utvecklingsstrategi.

Om du till exempel investerar i ett lovande företag för att tjäna en viss summa pengar och stanna där (eller gå i en annan riktning), ska du inte investera vinster i att öka produktionen eller utveckla nya marknader för produkter.

På samma sätt gör med bankinlåning och investeringar i Internetprojekt. Experter rekommenderar att du drar tillbaka tillgångar så snart målet uppnås.

Det är en annan sak om projektet har en tendens till stabil och progressiv vinsttillväxt. I det här fallet borde du inte dra tillbaka investeringar - för att döda en kyckling som lägger de gyllene äggen är olämpligt och dumt.

Steg nummer 5. Analysera effektiviteten av investeringar och prognosrisker

Analys av aktiviteter innebär att projektets effektivitet utvärderas under en viss tidsperiod.

Om allt går enligt planen är det inte nödvändigt att göra förändringar i arbetet. Om dynamiken i vinsttillväxten inte uppfyller förväntningarna bör åtgärder vidtas för att avhjälpa situationen.

Steg nummer 6. Vi genomför övervakning efter lanseringen av projektet

Kompetent övervakning är grunden för effektiviteten i din investering. Passiv inkomst innebär inte direkt deltagande i projektet, men att övervaka utvecklingen är avgörande.

I mindre utsträckning gäller detta bankinlåning och andra investeringar med en minimal grad av risk, och i större utsträckning investeringar i nystartade företag, affärer och Internetprojekt.

5. Var att investera pengar utan risk - de 7 bästa sätten att öka din kapital

Vi erbjuder våra läsare 7 mest pålitliga och beprövade sätt att öka dina tillgångar. Kom ihåg att valet av riktning beror inte bara på personliga preferenser utan även på den nuvarande ekonomiska situationen i landet och regionen i ditt hemvist.

Metod 1. Bankinlåning

I teorin tillåter bankinlåning dig att få en nettovinst på 10-11% per år. Idag har räntorna på sparkonto i vissa finansinstitut minskat, så valet av en bank borde närmar sig så noggrant som möjligt.

Bankinlåning är konservativa investeringar. Detta är det mest populära och förståeligt sättet att placera medel till vanliga medborgare: du lägger pengar på insättning, företag bläddrar och returnerar med vinst.

Fördelar med bankinlåning:

 • en förutbestämd andel av vinst- och investeringsperioden
 • tillgång till statsförsäkring
 • tillförlitlighet och tillgänglighet.

Experter rekommenderar att samarbeta med stora banker med lång erfarenhet och oklanderligt rykte.

Tabellen innehåller Rysslands mest tillförlitliga banker idag:

Bank Namn på bidrag hastighet
1 VTB Bank of MoscowMaximal inkomst9%
2 TinkoffSmartVklad9% + 1% för icke-kontantöverföring
3 Alfa BankNakopilka7%
4 KommunikationsbankMaximal inkomst online10,10%
5 SovcombankMaximal inkomst9,8%
6 Raiffeisen Banklönsam7,7%

Metod 2. Investering i fastigheter

Ganska stabilt och lönsamt investeringsverktyg. Den största nackdelen är den imponerande kostnaden för det ursprungliga köpet. Inte alla nybörjare investerare kommer att ha kapital att förvärva ett verkligt flytande fastighetsobjekt.

En annan viktig nyans: investering i bostäder ger endast garanterad vinst under en period av stabil ekonomisk utveckling.

Om arbetslösheten är låg, och medborgarnas köpkraft växer, är det dags att investera i fastigheter. Så snart det finns en tendens att minska ekonomiska indikatorer, måste du bli av med tillgångar i form av lägenheter och hus.

Lär dig allt om hur du investerar i fastigheter i en särskild tidningsartikel. Du kan också läsa material om att investera i byggande.

Metod 3. Investera i ädla metaller

Ädelmetaller faller nästan aldrig i pris. Även med den ekonomiska nedgången ökar värdet av guld, silver, platina och palladium, vilket ger ägare av metalltillgångar med förtroende för framtiden.

Detta är den äldsta typen av investeringar, och därför den mest tillförlitliga. Den största nackdelen är densamma som när man investerar i fastigheter - det höga inköpspriset på ädelmetaller.

Men i banker kan du köpa guldstänger som väger några gram eller ordna en "guld" insättning för vilket belopp som helst. Det är sant att avkastningen från en sådan deposition skulle vara lämplig.

Titta på en video där den ökända entreprenören och offentliga figuren German Sterligov talar om att investera i guld.

Metod 4. Investera i Internetprojekt

Det globala nätverket är fortfarande ett populärt och aktivt utvecklat affärsområde. Tusentals moneymakers (Internet-företagare) tar redan in pengar redan nu, och antalet onlineföretagare växer ständigt.

Ha tid att ockupera din nisch i nätverket nu, tills det var ockuperat av andra. Informationssidor, affärer, bloggar, samhällen i sociala nätverk, underhållningsresurser fungerar som potentiellt lönsamma Internet tillgångar.

Du kan köpa ett färdigt projekt eller marknadsföra en webbplats från början. Ägare av aktivt besökta portaler får intäkter från reklam, direktförsäljning, affilierade program. Nätverket uppskattas särskilt icke-standardiserade lösningar och kreativa förhållningssätt till design och drift av webbplatser.

Läs det detaljerade materialet om investeringar i Internet.

Metod 5. Investering i fonder

Ömsesidiga fonder - ett annat tillförlitligt verktyg som gör att du kan öka ditt kapital utan stora svårigheter. Kärnan i en fond är att kombinera flera investerares kapital med syftet att de ska investera i olika projekt.

Obligationer, aktier och guld förvärvas med aktieägarnas pengar. När pengarna har blivit rullade returneras de investerade pengarna plus räntorna till deltagarna. Professionella är inblandade i ekonomisk förvaltning - detta är det främsta pluset av fonder.

I denna fråga på portalen finns det ett detaljerat material - "Hur man väljer en investeringsfond."

Metod 6. Investera i ett företag

I teorin är detta den mest lönsamma typen av finansiella investeringar. Efter att ha öppnat ett framgångsrikt företag kan du säkerställa en bekväm framtid, inte bara för dig själv utan också för flera generationer av dina barn.

En annan sak är att framgång beror på ett stort antal faktorer - originalitet av idén, professionalism, kompetent marknadsföring, rätt nisch.

По статистике, большинство коммерческих проектов прогорает уже в дебюте. Это значит, что безопаснее вкладывать деньги в уже готовый бизнес или франшизы.

Всё об инвестировании в бизнес - в специальной публикации.

Способ 7. Investeringar i värdepapper

Värdepapper - verktyg som inte garanterar obligatorisk vinst. Men ibland överstiger de initiala kostnaderna med 10 och till och med 100 gånger.

Aktier och obligationer kan säljas på något stadium av deras existens. Det är i teorin att pengar kan betala sig i en månad eller till och med en dag efter köp av tillgångar.

6. Hur INTE investerar pengar - 5 stora misstag hos en nybörjare investerare

Nu om investerarnas misstag. Alla kan göra dem, inte bara en nybörjare. Våra tips kommer att bidra till att minska den finansiella risken.

Fel 1. Brist på investeringsmål

Bilagor som saknar ett mål kan förstöra deras ägare. Tillvägagångssättet "Jag har en cache, jag behöver slå ihop någonstans" brukar inte fungera.

Investera medvetet och förutbestäm det förväntade resultatet, annars får du bara en bitter erfarenhet istället för vinst. De som ställer särskilda uppgifter är rätt: att tjäna en miljon om ett år eller att få 25% av vinsten från inlåning.

Fel 2. Investera pengar på ett fält där investeraren inte förstår

I USA, där investeringsinstitutet har en lång historia kallas detta "tandläkarsyndrom". Amerikanska tandläkare tjänar väl och är ofta engagerade i ventureprojekt från mättnad - de ger pengar till företag vars verksamhet de inte förstår, och som ett resultat de förlorar sin ekonomi.

Innan man investerar tillgångar bör man åtminstone på en grundläggande nivå förstå mekanismerna för driften av investeringsinstrument. Alternativet är att överlåta ekonomisk förvaltning till proffs.

Fel 3. Bristen på en tydlig strategi

Strategi är vägen som leder till målet. Att köra på vägen är alltid farligare: sannolikheten att du kommer att flyga in i en bump är mycket hög.

Att utveckla en effektiv strategi tar tid, men sparar i slutändan din styrka, nerver och pengar.

Fel 4. Investera "sista" betyder

Investera bara "fria" medel, och inte de som ditt liv direkt beror på.

Det innebär att du inte kan investera pengar som är avsedda att betala för bostäder, räkningar, mat och andra viktiga saker.

Misstag 5. Orientering på majoritetens åsikt

Världstrenderna förändras dagligen. Det är verkligen användbart att följa mode, men det är inte alls nödvändigt att följa det. Om alla köper upp aktier i ett visst företag, överväga huruvida de ska ledas av publiken eller ej.

Professionella säger - sälja när alla köper, och köp när majoriteten säljer.

7. Slutsats

För att vara molnfri imorgon måste du jobba hårt idag. De som har tillgångar har alltid en bra chans att multiplicera dem många gånger.

Gör dina pengar och andra resurser för dig, och du kommer att bli av med bekymmer om ditt dagliga bröd länge. Och glöm inte att investera i din egen utveckling är en annan typ av investering, kanske det mest lovande.

Portalen "HeatherBober" önskar sina läsare framgång i alla investeringsprojekt. Vi ber dig att betygsätta artikeln och vänta på kommentarer om ämnet.

Loading...