Autoteknisk undersökning - anvisningar om hur man utför en undersökning av bilen i 7 steg + professionellt assistans vid autoteknisk undersökning

Hälsningar till läsarna på sajten "Heather Beaver"! Med dig, Maria Darovskaya.

Föreställ dig en sådan situation. En olycka inträffade på vägen - två bilar kolliderade. Det finns inga vittnen, förutom deltagarna i händelsen. Hur kan man fastställa alla omständigheter som ledde till en kollision? Hur kan man ta reda på vem som bröt reglerna och vem blev offer? Endast ett sätt - att genomföra en expertstudie.

Idag ska vi prata om autoteknisk expertis och ta reda på hur och för vilket syfte denna procedur utförs och av vilken den utses.

Vi läser till slutet - i finalen kommer du att få en översyn av oberoende expertföretag, där du kan beställa professionell oberoende expertis på förmånliga villkor.

Låt oss komma igång.

1. Vad är autoteknisk expertis och vad är det för?

Syftet med denna typ av undersökning är att återställa bilden av olyckan, alla dess omständigheter, för att fastställa objektiva skäl.

Undersökningsuppgifterna är huvudsakligen diagnostiska - de identifierar och systematiserar de faktorer som orsakade olyckan, fastställer det tekniska tillståndet för bilens delar samt vägen själv, ta reda på om olycksdeltagarna kan förhindra det, jämföra deltagarnas handlingar med vägreglerna, utvärdera kvaliteten på reparationen eller underhållet.

Autoteknisk undersökning - En uppsättning studier av alla aspekter av olyckor.

Ämnet av expertis är information om situationen på vägen och bilens tekniska villkor, om deltagarnas handlingar.

Kompetensens syfte:

  • bilen själv;
  • olycksplats
  • förhörsprotokoll;
  • procedurdata
  • illustrativa foto, video, ljud, system.

Läs även materialet "Oberoende autoexamination".

För att genomföra en autoteknisk undersökning måste du vädja till medborgare eller organisationer, notariebeslut, definition av domstol eller brottsbekämpande organ.

Tänk på att om olycksfallets omständigheter förtydligas i ett rättsligt förfarande är auto-teknisk expertis obligatorisk.

2. Klassificering av autotekniska undersökningar - TOP-5 huvudtyper

Totalt finns det fem huvudtyper av autotekniska undersökningar, vi har redan skrivit om några artiklar.

I de följande styckena granskar vi kortfattat dessa grundläggande typer och deras skillnader från varandra.

Typ 1. Undersökning av omständigheterna vid olyckan

Denna typ av undersökning bestämmer hastigheten för fordonets rörelse vid händelsen, och före det beräknar den vid vilket hastighetsläge det var tillåtet att röra sig på den här delen av rutten.

Undersökning av omständigheterna bestämmer också stoppavståndet och möjligheterna att förebygga olyckor.

Den här autotekniska undersökningen används för att fastställa förarens skuld eller oskuld i domstol. Se även "Oberoende undersökning efter en olycka."

Visa 2. Undersökning av fordonets tekniska skick

Undersökning av det tekniska tillståndet är nödvändigt för att avgöra om det finns några funktionsfel i fordonet (hädanefter TC), varför de har uppstått, hur man eliminerar dem.

Experten behöver också svara på frågan om hur exakt dessa störningar uppstod: under reparationen, fortfarande vid tillverkningsstadiet vid fabriken under driften.

Denna typ av undersökning är relevant när man tror att bilens fel och orsakade olyckan.

exempel

Föraren Anatoly köpte en bäst BMW-bil. Två månader efter köpet flyttade han på motorvägen från staden Samara. Han bröt däcket och bilarna kastades på den kommande banan. BMW kraschade in i en annan bil med en hastighet av 140 km / h.

Som en följd dödades föraren av bilen där BMW kraschade på plats. Efter allt blev blåsan levererad med en hastighet av mer än 200 km / h. Slaghastigheten är högre än bilens hastighet på grund av att bilens hastighet under en sådan olycka summeras.

Undersökningen har visat att orsaken till olyckan var en plötslig bristning av däcket.

Bildiagnostik utförs med hjälp av instrumentella metoder, alla upptäckta fel registreras i protokollet.

Se även skadesbedömningsmaterialet.

Typ 3. Trasologisk undersökning

Denna typ av bilteknisk undersökning fastställer exakt hur fordonen ligger i förhållande till varandra i en kollision.

Det fastställer kompetensen och banan för deras rörelse före och efter kollisionen, och svarar också frågan om vilken del av bilen (eller annat fordon) det andra fordonet är skadat.

För att fastställa denna information undersöks spår på olycksplatsen och på de drabbade fordonen.

Mer detaljerat - i artikeln "Trasologichesky examination".

Se 4. Undersökning av vägförhållanden

Denna typ av undersökning är ganska sällsynt. Med hjälp, undersök vägskyltar, markeringar, strukturer.

Undersök dem för förekomsten av brister i trafikorganisationen.

Tabell över synlighetsfaktorer på vägen:

Typ av faktorbeskrivning
1Driver faktorerIndividuella egenskaper hos förarens syn
2Sikt från förarsätet
3Fordonsfaktorer (TC)Rörelsehastighet
4Utbudet och effektiviteten hos belysningsenheter
5VägfaktorerVägarrangemang
6Geometriska egenskaper hos vägens längsgående profil
7Geometriska egenskaper hos vägens tvärsnitt
8MiljöfaktorerVäderförhållanden
9Tid på dagen

Typ 5. Automotive Expertise

Enligt denna typ av expertbedömning innebär bedömning av skador som orsakas av bilen. Det är nödvändigt att reparera skadorna eller sälja bilen efter olyckan.

Autoexamination bestämmer marknadspriset, kostnaden för restaurering och lämpliga saldon samt hur mycket bilens varuvärde har minskat.

Mer information om denna typ av expertis finns i artikeln "Bilutvärdering".

3. Hur man utför autoteknisk undersökning - 7 enkla steg

Det finns en viss procedur för en oberoende autoteknisk undersökning. Nu kommer vi att analysera denna procedur i detalj - i steg.

Men det första att komma ihåg är att en bil inte kan utsättas för reparationsarbete till slutet av expertundersökningen.

Det allmänna förfarandet för att genomföra oberoende undersökningar beskrivs i den relevanta artikeln på vår hemsida.

Steg 1. Välj ett expertföretag

Detta är det första som ska göras. Huvudkriteriet är att expertföretaget måste vara registrerat, vara medlem i SRO (självreglerande organisation för bedömare).

Det är värt att uppmärksamma företagets rykte, recensioner om det.

Tjänsten vid granskningen av bilen är ganska vanligt. Var därför inte lat för att intervjua bekanta bilister om huruvida de ansökte om autoexamination, i så fall vilket företag och vilket intryck av de tjänster de lämnat.

Steg 2. Vi avslutar ett kontrakt och betalar för tjänsten.

Läs noggrant kontraktet innan du skriver det. Ta tid och gör det eftertänksamt och stoppa vid varje obegriplig punkt. Ställ frågor. Vid behov - visa kontraktet till en advokat.

Förhandla i förväg frågan om betalning - hur mycket det kommer att uppgå till, när du måste deponera det, om kostnaden kan öka.

Betala inom den period som anges i kontraktet, du bör inte bryta mot villkoren - för sen betalning av tjänster är de sanktioner som anges i kontraktet möjliga. Spara dina betalningsdokument.

Steg 3. Vi är överens om tid och plats för undersökningen

Diskutera i förväg med en expert där det är bättre och effektivare att genomföra en undersökning. Beroende på typ kan detta antingen vara händelsens plats eller garage eller bensinstation.

Tänk på att det är bekvämare att utföra en teknisk teknisk inspektion hos en bensinstation - det finns nödvändiga förutsättningar och utrustning för detta.

Steg 4. Vi informerar alla deltagare om undersökningen

Var noga med att informera intresserade personer om datum och plats för undersökningen (försäkringsbolaget, andra trafikolyckedeltagare) i förväg (minst tre dagar). Detta ska ske genom registrerad leveransmeddelande.

Var noga med att spara dokument om att skicka bokstäver. Om de inbjudna inte visas för undersökning kan du bekräfta att du har anmält dem.

Om de berörda parterna inte kommer till undersökningen, men du har meddelat dem i förväg om det och kan bevisa det, kommer detta faktum inte på något sätt att påverka lagenligheten och tillförlitligheten i forskningsresultaten.

Läs också materialet "Rättsvetenskaplig undersökning" om du vill läsa ämnet i detalj.

Steg 5. Förbered bilen för inspektion

Var noga med att tvätta maskinen så att eventuella defekter och skador är enklare att upptäcka.

Se till att experten kan fritt inspektera alla nödvändiga delar av bilen, hindra honom inte med onödiga föremål. Bagagerummet måste vara tomt för att underlätta tillgången till fordonet.

Steg 6. Vi tillhandahåller nödvändiga dokument och väntar på undersökningen

På undersökningsdagen måste du skicka dokument till bilen, papperet om olyckan.

Dokument måste vara på plats vid avtalad tidpunkt.

Stör inte in med experten för att inspektera bilen, vänta lugnt på slutet av inspektionen och fråga sedan frågor.

Steg 7. Hämta rapporten

Företaget kommer att lämna en rapport med forskningsresultaten efter all forskning. Undersök dokumentet före signering. Underteckna det endast om du inte har några klagomål och kommentarer.

Hjälp av en kvalificerad advokat kommer att vara oumbärlig vid varje stadium av autoteknisk undersökning.

Du kan hitta en advokat med lämplig profil och ställa frågor både fritt och betalt på Pravoved.rus hemsida. Över 17 tusen erfarna advokater av olika specialiseringar tillhandahåller tjänster via webbplatsen. En kollegial åsikt hjälper till att undvika misstag.

4. Var man ska beställa autoteknisk expertis - en översyn av expertgrupperna TOP-5

Det finns många företag på marknaden som tillhandahåller autoteknisk expertis.

Men vi valde de 5 mest pålitliga att presentera dem för dig.

1) Automatisk utvärderingscenter

Bedömningscentralen bedömer inte bara bilarna själva, utan även skador och skador som orsakas av dem. Erfarenhet av att lösa problem med försäkringstjänster gör det möjligt för företaget att snabbt och effektivt tillhandahålla sina tjänster.

Det finns ingen försäkring i företagets partners, vilket indikerar sin objektivitet och oberoende. Webbplatsen har en tjänst för självberäkning av skador på nätet och en katalog över priser för företagets tjänster.

2) Ärlig

Företaget "Honest" tillhandahåller tjänster i Moskva och St Petersburg, liksom i områdena i dessa städer. Företaget är inblandat i både rättsmedicinska bilundersökningar och undersökningar vid försöksstadiet. Specialiserar sig på att upprätthålla bilägarnas intressen till försäkringsbolag.

Företaget har inget avtal med försäkringstjänsterna, vilket talar om att det inte är nominellt men äkta oberoende. I Moskva har "Honest" arbetat i mer än tio år. Under hela dess existens har expertbolaget genomfört mer än 30 tusen undersökningar. Företaget tillhandahåller 300 expertrapporter till domstolen varje månad.

3) MAN

Moscow Independent Expertise LLC har varit på marknaden sedan 2010 och tillhandahåller tjänster för värdering av transport, företag, utrustning, fastigheter, värdepapper, upphovsrätt och skada. Under arbetet garanterar "MAN" objektivitet, konfidentialitet, individuellt tillvägagångssätt, låga priser. På bolagets hemsida är det möjligt att bekanta sig med priserna på tjänsterna "MAN".

4) CIES

CEE har arbetat i mer än 14 år inom standardisering, certifiering och expertis. Under dessa långa år har företaget avslutat mer än 15 tusen undersökningar, och dess anställda var aktivt engagerade i vetenskaplig verksamhet, skrev forskningshandlingar, publicerades aktivt.

Institutet har sina regionala centra i Novorossiysk, Kazan, St Petersburg, Krasnoyarsk, Vologda, Kaluga, Blagoveshchensk och Ufa.

5) Reliance

Alla anställda i Reliance Company fick specialutbildning på MAMI, MSTU och MAFI. Lång erfarenhet av expert- och värderingsarbete gör dem ännu mer kompetenta inom detta verksamhetsområde.

"Reliance" använder den bästa och enda licensierade mjukvaran för korrekthet och objektivitet av de erhållna resultaten. Appraisers "Reliance" listat i justitieministeriets register ingår i alla ryska organisationer av appraisers.

5. Hur man förbereder en bil för autoteknisk expertis - 4 enkla tips

Antag att du redan har hittat ett expertföretag, gjort ett kontrakt, fått juridisk rådgivning och utarbetat papper och informerade också berörda parter.

Men förberedelsen slutar inte där. Nu behöver du förbereda dig för din bils undersökning. Så här gör vi det förklarar vi vidare.

Tips 1. Tvätta bilen noggrant

För att underlätta översynen av fel och skador på bilen måste den sköljas noggrant. Detta är en förutsättning som måste uppfyllas innan du ger en bil för undersökning.

När det gäller reparationen är det bara inte värt att göra det under alla omständigheter.

Tips 2. Förenkla tillgången till motorrummet.

Ta bort allt överskott från under huven. Experten måste titta och inspektera innehållet. Utan detta är teknisk skickskompetens helt enkelt omöjligt.

Om du tar bort onödigt, förenklar du tillgången till utrymmet under huven och påskyndar provningen.

Tips 3. Förbered dokument för bilar i förväg

Förbereda dokument för bilen i förväg. Sök och skicka in dagen för examenshandlingarna om äganderätten till bilen, databladet, dokument om olyckan och andra papper.

En expert kommer att meddela dig i förväg en lista över vad du behöver.

Tips 4. Släpp upp stammen från alla saker.

Stommen måste alltid befrias från de saker som ligger där. Trots allt lider den här delen av bilen också i en olycka. Experten bör inte ha begränsad tillgång till bagageutrymmet, och föremålen inuti bör inte dölja fel.

Genomförandet av dessa enkla regler kommer att förbättra kompetensen, hjälpa till att utföra det bättre och snabbare.

Hur man utför en oberoende undersökning efter en olycka, se videon.

6. Slutsats

Vänner, låt oss sammanfatta.

Idag lärde vi oss:

  • vilka typer av autoteknisk expertis finns
  • hur man förbereder sig för autoteknisk undersökning
  • hur man förbereder en bil för studier av det tekniska tillståndet

Vi önskar dig ingen spik eller stav. Observera trafikregler - vann några minuter är inte värda människoliv. Fram till nya möten. Lämna kommentarer, betygsätt artikeln!

Loading...