Internet

Jag ska berätta för dig hur du får hjälp av en antikollektor, som tillhandahåller anti-insamlingstjänster, är det möjligt att identifiera en anti-collector-cheater och hur man gör det? Hälsningar till läsarna av projektet "HeatherBober"! Med dig - Maria Darovskaya. Idag ska vi prata om hur man ska hantera samlare. А конкретно - о популярной в последнее время услуге под названием "антиколлектор".

Läs Mer

Vilken disciplinär skyldighet föreskrivs för kontraktsbrott? Vad anses dagen för tvisternas början? Vad är förfarandet för tvistlösning i förlikningskommissionen eller med medlare? Har du en ohälsosam lagssituation på jobbet? Alla är missnöjda med administrationens handlingar, men de vet inte vad de ska göra?

Läs Mer

Vad är en trasologisk undersökning av fordon och vilka uppgifter löser det? Vem gör utnämning av en trasologisk undersökning vid en olycka? Vilka frågor ska du fråga experten före undersökningen? God dag till alla läsare av affärstidningen "HeatherBober"! Med dig, Anna Medvedev. Idag studerar vi ett nytt ämne - "Trasologisk undersökning".

Läs Mer

Vad är en rättsmedicinsk teknisk undersökning av dokument? Vilka problem löser en expert när han gör en teknisk granskning av dokument? Vem undersöker äktheten av handstil i dokumentet? Bra tid på dagen, kära läsare av affärstidningen "HeatherBober." Med dig, Viktor Golikov, och vi studerar ämnet teknisk granskning av dokument.

Läs Mer

Vilka är funktionerna i en oberoende undersökning av kvaliteten på sjukvården? Var får man läkarundersökning och vilket laboratorium är det bättre att välja för detta? Vad ingår i tillhandahållandet av oberoende undersökning? Hej, kära läsare av tidningen "KhyterBober"! Du välkomnas av Valery Chemakin - juridisk konsult.

Läs Mer

Jag ska berätta vad en rättsmedicinsk expert gör, vilka är funktionerna hos en rättsmedicinsk undersökare och var hittar man ett register över rättsmedicinska experter. På sidorna i företagstidningen "KhiterBober" välkomnas du av juridisk specialist Valery Chemakin. I den här artikeln ska jag prata om vem den rättsmedicinska experten är, när hans tjänster behövs, och varför hans åsikt spelar en stor roll för domstolen.

Läs Mer

Vad är en poliklinisk och ambulatorisk psykiatrisk undersökning? Vilka typer av expertis bedriver det serbiska institutet? Hur utförs en oberoende undersökning för att göra en diagnos? Hälsningar till läsarna på sajten "KhiterBober"! Med dig - Maria Darovskaya. Тема нашей сегодняшней статьи - судебно-психиатрическая экспертиза.

Läs Mer

Vilka metoder (metoder) används för att bedöma värdet av ett företag? Hur bedrivs affärsbedömningen genom exempel och vilka mål? Vilka dokument behövs för att bedöma företagets verksamhet? Hej till alla som besökte vår resurs! I kontakt är Denis Kuderin en expert och en av författarna till den populära tidningen "HeatherBober".

Läs Mer

Hur väljer man ett oberoende utvärderingsföretag? Var hittar man en lista över bedömningsföretag ackrediterade av Sberbank? Vad är värderingen av utvärderingsföretag? Hej till alla som tittade på ljuset! Med dig, experten i den populära tidningen "HeatherBober" - Denis Kuderin. Ämnet för denna publikation är utvärderingsföretag. Materialet kommer att vara av intresse för alla som använder eller vill använda tjänsterna av en oberoende utvärdering.

Läs Mer

Vad är förfarandet för insamling av skulder via en notarie? Vem har rätt att återkräva skulden på grundval av verkställande inskription? I vilka fall är det omöjligt att återbetala en skuld genom en notarie? Hej till alla besökare på webbplatsen "HeatherBober"! Med dig - Anna Medvedeva. Den som har varit tvungen att hantera skrupelfria gäldenärer vet hur otålig och hårt arbete är att återvända till skulder.

Läs Mer

Hur utvärderas utrustningens marknadsvärde? När kan du behöva en bedömning av maskinens tekniska skick? Var ska man utvärdera utrustningens slitage och återstående livslängd? Hälsningar till läsarna på sajten "KhiterBober"! Med dig, Maria Darovskaya. Är ditt företags utrustning föråldrad och måste utvärderas innan du byter ut?

Läs Mer

Vilka kredittjänster tillhandahåller advokaten? Hur får man hjälp av en advokat för att minska skulden på ett lån? Var kan du få råd om lånefall gratis? God eftermiddag, kära läsare av tidningen HeatherBober! Med dig juridisk rådgivare Valery Chemakin. Temaet för assistans som tillhandahålls av ett lån advokat kommer alltid att vara relevant, eftersom i Ryssland nästan varje andra vuxenmedborgare är en kreditgäldenär för en bank.

Läs Mer

Vilka regleringsdokument reglerar den tekniska inspektionen av byggnader? Hur gör man en undersökning av byggnadsstrukturer enligt GOST? Hur är priserna för inspektion av byggnader och strukturer? Hälsningar till läsarna på sajten "KhiterBober"! Med dig - Maria Darovskaya. Antag att du är chef för ett industriellt kommersiellt företag och bestämde dig för att genomföra en större översyn i byggnaden.

Läs Mer

När frågan uppstår om jurisdiktionen för företagstvister? Hur är det med företagskonflikter i skiljeförfarandet? Hur kan jag lösa en företagskonflikt i strid med rättigheter? Hej alla! Med dig regelbunden författare av tidningen "HeatherBober" - Denis Kuderin. Det bästa sättet att lösa konflikter är att förhandla fredligt på ömsesidigt fördelaktiga villkor.

Läs Mer

Vilka provdokument krävs för att förbereda sig för undersökningen? Vem utfärdade ett dekret om utnämning av undersökningen? Vad är priset för teknisk rättsmedicinsk granskning av dokument? God eftermiddag, kära läsare av affärstidningen "HeatherBober"! Om du är intresserad av att veta vad en teknisk och rättsmedicinsk granskning av dokument är, är en juridisk expert Valery Chemakin till din tjänst.

Läs Mer

Vilka tjänster erbjuder ett advokatbyrå? Hur man kontrollerar och väljer ett advokatbyrå? Hur avslutas kontraktet med advokatbyrån? Kära läsare av tidningen "HeatherBober"! Du välkomnas av juridisk rådgivare Chekmanin Valery. Сегодня я расскажу вам о том, что такое юридические компании и какие функции они выполняют.

Läs Mer