Рад и каријера

En revision av marknadsföring i ett företag eller en marknadsrevision är inget annat än en sökning efter svar på frågor som ledningen ställer om produktionsutvecklingsmål, en förståelse för framtidsutsikterna för ett företag i ett utvalt marknadssegment. Före en omorganisation av företaget med målet att öka vinsten måste chefen för vilken produktion som helst bedöma sitt eget företag korrekt, hitta svar på sådana frågor som: Om ekonomisk verksamhet genomförs korrekt, deltar alla produktionsområden i uppnåendet av strategiska mål.

Läs Mer

Erfaren experter säger att i specialiserade butiker av levande öl säljs cirka 11% av den totala mängd levande öl som produceras i hela Ryssland. Från 2008 till 2009 fanns det en boom i att öppna sådana specialiserade butiker. Vid den tiden förlorade många människor sina jobb på grund av krisen i landet och bestämde sig för att försöka sin hand i egen hand.

Läs Mer

Köp lågt och sälja högt, detta är det vanligaste affärssystemet. Köp sådan verksamhet, sälj ideer, väldigt mycket. Men vi kommer att överväga denna idé i ett något annorlunda format. Eller snarare, vi kommer att överväga ett antal idéer, att köpa råvaror, för vilka det är möjligt billigt, och den färdiga produkten kommer att kosta mycket högre.

Läs Mer

Affärsidéen att sälja gåvor är lönsam under hela året, trots att vissa anser att en sådan verksamhet är säsongsbetonad. Om du bygger en affärsmodell korrekt, då kommer du att ha klienter när som helst på året. För att få en bra vinst bör butiken inte vara smal specialiserad. I en sådan butik bör det finnas gåvor för alla tillfällen (födelsedag, nytt år och någon annan semester).

Läs Mer